pil
JOHAN Jensen Groth
(1661-1747)
METTE Simonsdatter
(1666-1746)
Jens Johansen Groth
(1693-1778)
Simon Peter Groth
(1747-1812)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Simon Peter Groth

  • Født: 25 Mar. 1747, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg amt 1
  • Dåb: 26 Mar. 1747, Marstal Kirke, Ærø, Svendborg amt 2
  • Ægteskab (1): Ukendt den 28 Okt. 1778 i Helsingør, Skt. Olai Kirke (Domkirken)
  • Død: 10 Maj 1812, Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt i en alder af 65 år
  • Begravet: 15 Maj 1812 3
Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Erhverv, Mar. 1761. 1 "kom til Slottet"

• Nævnes, 1778. 4 i skiftet efter sin far - karl ved hans majestæt kongens sølv-taffel i København

• Erhverv, 20 Aug. 1778. 5 "Bestalling for Peter Simon Groth til at være Consumtions Inspecteur i Svendborg"

• Gift: med Dorothea Magdalene Müller, 28 Okt. 1778, Helsingør, Skt. Olai Kirke (Domkirken). 6
(1750-1829) født i Helsingør St. Olai sogn, datter af Hans Peter Müller, borger, bager og kirkeværge i Helsingør

• Barn begraves, 25 Aug. 1783. 7 en dødfødt søn på St. Nikolaj Vestre urtegård

• Folketælling, 1 Jul. 1787. Udenfor Gerritsport, Svendborg købstad
41 år, Consumptionsinspecteur - hans kone Dorothea Mag. Møller 37 år - deres børn Anne Marie Groth 7 år, Hans Hinrik 6 år, Cathrine Elisabeth 5 år, Sophie Hedevig 3 år og Jens Peter 1 år - en husjomfru, 2 tjenestepiger og en amme

• Erhverv, 1 Mar. 1797. 8 "Bestalling for Consumtions Inspecteur i Svendborg Simon Peter Groth til at være Told og Consmtions Inspecteur sammesteds"

• -, 16 Jul. 1792. 9 tegner enkeforsikring for sin hustru Dorothea Magdalene Møller ( Simon Peter Groth Consumtions Inspecteur i Svendborg, Født: 26-03-1747 Marstall Stempelmærke: Slesvig)

• Erhverv, 6 Mar. 1799. 10 "Bestalling for Told og Consumtions Inspecteur Simon Peter Groth til at være Told og Consumtions Casserer i Kiøge"

• Folketælling, 1 Feb. 1801. 11 Kirke Stræde Vestre side, Køge købstad
54 år, Told Casserer - hans kone Dorte Magdalene Møller 50 år - deres børn Anne Maria 21 år, Sophia Hedevig 16 år, Jens Peter 14 år, Ingeborg Charlotte 12 år og Carl Sewerin 10 år - en tjenestepige

• Ved død. "forrige toldcasserer i Kjøge, nu kgl. pensionist ..i ægteskab med Dorothea Magdalene Møller fra Helsingør og efterlader sig af dette ægteskab 7 børn: 1.Anna Maria, gift med hr. urtekræmmer Grave i København - 2. Hans Henrich, ligeledes i København - 3. Catharine Elisabeth, gift med sognepræsten hr. Wolf i Oeddis - 4. Sophia Hedevig Groth - 5. Jens Peter, gift i København - 6. Ingeborg Charlotte - 7. Carl Severin"


"Den Grothske Families Genealogie fra Aaret 1661". Jens Groths familieoptegnelser, videreført af hans søn Simon Peter Groth

Kurt Andersen og Svend Åge Trolle-Christensen har transskriperet denne genealogie fra en fotokopi, der har modtaget fra Ketty Lykke Jensen, desværre uden kildeangivelse.
Ketty Lykke Jensens dokument er mest sandsynligt en afskrift, da der er flere dokumenterbare fejl.

Jens Johansen Groth (1693-1778):
Aar 1661 d. 17 Juni er min kjære Fader, Johan Jensen Groth, født udi Assens i Fyen; døde i Riise Degnebolig d. 20/4 1747.
1. 1687 d. 28/4 Kl. 7 Eftermiddag er min Broder, Simon Groth, fød udi Tranderup Præstegaard; død d. 24/6 1752 i Ærøskøbing.
2. 1690 d. 31/1 er Anne Marie fød; døde udi Tranderup Præstegaard d. 1/11 1718.
3. 1692 de. 23/6 blev Anne fød; døde d. 25/6 s.A.
4. 1693 d. 7/5 er jeg, Jens Groth, fød i Brenderup (død d. 14/6 1778).
5. 1695 d. 26/9 er Peder Groth fød udi Brenderup.
6. 1698 d. 21/4 er Anne Cathrine fød udi Brenderup; døde 1725 i Barselseng med 2 Børn i Marstal.
7. 1700 d. 23/12 er Andreas Groth fød i Riise; døde d. 12/5 1754 i Dunkjer. [begravet 4/7 1754 iflg. Rise kirkebog]
8. 1703 d. 4/12 er Jørgen Johansen Groth fød i Riise; døde ? [må være den søn af degnen Johan Groth, der begraves i Rise 16/2 1706]
9. 1705 d. 30/10 er Hans Christian Groth født.
10. 1707 d. 25/10 er Sophie Amalie født i Riise; døde af Smaaekopper i Præstegaarden paa Strynøe 1726.
11. 1710 d. 13/3 er Marie Elisabeth Groth født; døde i Riise 1717.

Aar 1724 d. 28. Novembr havde jeg, Jens Groth, og min Kjæreste, Anne Cathrine Rabe, Bryllup paa Gravensteen her paa Ærroe. Texten over Anne Cathrine Groth er beskrevet hos Esaias Propheten udi hans 61de Capitel 10de Vers. Texten over mig, Jens Groth, er beskreven udi d. 54. Davids Psalme, 6. og 7. Vers.

1. 1726 d. 26/1 Kl. 6 er min Datter, Sophie Margrethe, fød paa Gravensteen; døde 1779 i Tranderup.
2. 1728 d. 26/4 blev Sophie Amalie født her i Kjöbing [Ærøskøbing] om Morgenen kl. 5. [døbt 2. søndag efter påske = 11/4 ?]
3. 1730 d. 14/2 om Morgenen Kl. 6 er min ældste Søn, Jacob Rabe, fød; døde paa Hjemreisen fra Ostindien 1753; 1749 d. 23/2 reiste min ældste Søn, Jacob Rabe Jensen Groth, til Amsterdam for at søge sit Brød og Lykke ved St..... Gud give ham Naade og Bestemmelse efter Ønske, Gud til Ære og hannem selv og St.... til Glæde og Nytte. Amen!
4. 1731 d. 5/12 Kl. 5 blev min elskte Kjæreste forløst med en død Søn.
5. 1732 d. 30/11 om Morgenen Kl. 4 blev min Kjæreste forløst med en Datter, Mette Maria.
6. 1735 d. 10/6 Kl. 2 om Efterm. blev min Søn, Johan Jensen Groth, født udi [...] d. 5.10 1757 reiste han til København og kom i Tjeneste paa det hoikongelige Slot ved Sø[l]vtaffelet hos Hrr. Jacob Fabritius; død i Veile som Tolder og Postmester de. 2/5 1791.
7. 1737 d. 29/4 Kl. 3 om Morgenen er min Søn, Simon Groth, født; døde d. 25/3 1740 i Marstal Kl. 6.
8. 1739 d. 13/8 Kl. 4 om Morgenen er min Datter, Elisabeth Charlotte, fød udi Marstal.
d. 10/11 1739 døde min Svoger, Marcus Rabe, udi Tandslæt Præstegaard på Als.
9. 1743 d. 11/7 Kl. 3 om Morgenen blev min Datter, Johanne Antonette, født i Marstal.
1744 d. 22/1 havde min ældste Datter, Sophie Margrethe Groth, Bryllup med hendes Mand, Hoiærværdige og Hoiædle Hrr Studiosus Jeppe Bødtker, Degn i Tranderup, og blev celebreret i Marstal: døde d. 19/9 1769
1746 d. 6/10 døde min salig Moder og blev begraven udi Riise Kirke d. 10/10. 80 Aar gl.
10. 1747 d. 25/3 om Morgenen Kl. 9 blev min Søn, Simon Peter, født i Marstal; kom til Slottet i Marts 1761, blev Consumptions Inspecteur i Svendborg 1778, blev Toldinspecteur 1797 d. 1/4 og Told og Consumptions Casseer i Kjøge d. 6/3 1799.
1747 d. 20/4 døde min salig kjære Moder [fejl: skal være Fader] og blev begraven i Riise Kirke de. 25/4, 87 Aar gl. og 16 Uger.
1759 d. 9/8 havde min Datter, Mette Maria Groth, Bryllup i Faaborg med hendes Mand, Hans Mohr; deres Bryllups Hoitid blev celebreret udi Hrr Claus Jensens Huus i Faaborg.

Simon Peter Groth (1727-1812)
1778 d. 28/10 holdte jeg, Simon Peter Groth, og Kiæreste, Dorothea Magdalena Müller, vores Bryllup i Helsingoer hos min Svigerfader, Hans Peter Müller, Borger, Bager og Kirkeværge sammesteds.
1780 Løverdag d. 25/3 blev Hrr Jinspecteur Simon Groths og Doroteha Magdalene Müllers Datter hjemmedøbt og kaldet Anna Maria, født d. 23/3 1780, og gift med Urtekræmmer Nic.Jac. Grave d. 7/8 1804; lykkelig og vel forløst med en Søn d. 16/8 1805 Kl. 4.
1781 Fredagen d. 24/8 hjemmedøbt en Søn, kaldet Hans Henrik, født d. 23/8 og gift med Jomfrue Marie Schiødt d. 3/10 1810; d. 20/9 1811 forløst med 1 Søn.
1782 d. 23/9 hjemmedøbt 1 Datter, kaldet Cathrine Elisabeth, født d. 21/9 1782; forlovet med Stud. theologiæ H.E. Wolf d. 3/11 1803, gift d. 14/7 1808 med sin Brudgom som Feldtpræst i Holsteen - reiste her fra Taaderup Præstegaard d. 19. ditto. Gud ledsage dem!
1783 d. 25/8 begraves paa St. Nicolay Kirkes vestre Urtegaard i Svendborg Hrr Inspecteurens dødfødte Søn.
1785 Fredag d. 7/1 hjemmedøbt en Datter, kaldet Sophia Hedevig, født d. 5/1, gift Joh. Peter Groth d. 24/7 1812.
1787 d. 20/6 Kl. 3 om Morgenen blev min kjære Kone lykkelig og vel forløst med en Søn, som d. 22de ved Hjemmedaab blev kaldet Jens Peter Groth; forlovet d. 20. ? 1808 med velædle Jomfrue Trine Arends; d. 20/6 1811 holdt Brylup; d. 28/9 s. A.: 1 Datter Dorothea Sophie Groth.
1789 d. 27/8 Kl. 3 3/4 om Morgenen blev min Kone lykkelig og vel forløst med en Datter, som d. 28. ved Hjemmedaab blev kaldet Jngeborg Charlotte.
1792 d. 22/12 blev min kjære Kone lykkelig og vel forløst med en Søn, som Dagen efter ved Hjemmedaab blev kaldt Carl Severin.
1803 d. 28/10 helligholdt jeg, Simon Peter Groth, og Kone, Dorothea Magdalena, vores Sølvbryllup efter et lykkeligt Ægteskab af 25 Aar her i Kjøge.

Billede

Simon gift med Dorothea Magdalene Møller den 28 Okt. 1778 i Helsingør, Skt. Olai Kirke (Domkirken).


Billede

Kilder


1 "Den Grothske Families Genealogie fra Aaret 1661". Jens Groths familieoptegnelser, videreført af hans søn Simon Peter Groth (se under JOHAN Jensen Groth).

2 Marstal kirkebog, 1731-1753 opslag 112.

3 Ødis kirkebog, 1779-1819 opslag 307.

4 Skifteprotokol, Søbygaard-Gudsgave len 1771-1790 III side 378-381.

5 -, Bestallingsprotokol for Danmark 1773-1816, side 31. Arkivskaber Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat.

6 Helsingør Skt. Olai kirkebog, 1743-1814 opslag 130. .... www.fogsgaard.org, enkekassen (ægtefællens død). .... "Den Grothske Families Genealogie fra Aaret 1661". Jens Groths familieoptegnelser, videreført af hans søn Simon Peter Groth (se under JOHAN Jensen Groth).

7 Svendborg Skt. Nikolai kirkebog, 1736-1814 opslag 148.

8 -, Bestallingsprotokol for Danmark 1773-1816, side 159. Arkivskaber Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat.

9 www.fogsgaard.org, enkekassen.

10 -, Bestallingsprotokol for Danmark 1773-1816, side 176. Arkivskaber Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat.

11 Dansk Demografisk Database/Folketælling.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Jul. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com