NIELS Bertelsen Fuglsang
(1671-1728)
ELSE Christensdatter
(Omkr 1673-1743)

ANNE Nielsdatter Fuglsang
(Omkr 1697-1751)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. LARS Christensen

ANNE Nielsdatter Fuglsang

  • Født: Omkr 1697 2
  • Ægteskab (1): LARS Christensen den 13 Feb. 1718 i Ove sogn, Hindsted herred, Ålborg amt 1
  • Død: 6 Jan. 1751, Ove sogn, Hindsted herred, Ålborg amt i en alder af ca. 54 år 2
  • Begravet: 28 Jan. 1751, Ove Kirke, Ålborg amt 3
Billede

  Notater:

Min 5x tipoldemor.

  Forskningsnotater:

Kirkebog for Ove sogn findes først fra 1709

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

• Barn begraves, 27 Okt. 1720. 4 sønnen Niels, døbt 21/1 s.å.

• Arv, 1728. 2 hendes far Niels Fuglsangs testamente af 17. november.
Den yngre min Datter, Anne Nielsdatter, som haver tilægte velagte St Las Christensen udi Oue, Skal nyde og beholde, efter min Død min Hovedgaard, Ouegaard kaldet med aldt sin tilhørende Jordegods samt tvende Kirketiender af Kom og væg. Hovedgaard og gods, 105 td. Haitkorn, 3 Skp., i Fjdk., 2½ Album. - Kirketienderne 27 td., 1 Skp., 2½ Album. Og Skov, Hartkom 2 td. 5 Skp. efter det mig af sal Leene Rosenkrantz gifne og meddelte Skøde med ald den Rett og Rettighed, som samme mig foruden og meddeler, - intet undtagen i nogen Maade, være sig af Skov og ald anden Herlighed og Indkomst uden allermindst det, som baade forhen herudi findes næfnet og Møllen er tillagt saa og det, som herefter bliver specificeret.
Det øvrige, ved hvad navn nævnes, Besætningen hermed, som er og findes ved gaarden, samt Kornet i Laden imedberegnet, biholder min kiære Datter og hendes mand for sig og sine til Arf og Eje.
Hvorimod Las Christensen og min Datter tager til sig ald min bortskyldige Gæld, men og min tilstaaende Krav, hvorpaa begge dele er givet hannem en Opskrift, saa Credit og Debet næsten løber lige op, saa fornævnte Las Christensen holder min Hustru og ældste Datter fri og kravesløs for ald den Ulejlighed, som deraf kan flyde og falde, hvormed de vel er fornøjet, og aldt sker efterdens egen Villie og Samtøke.

• Besiddelse, 1736-1751. 5 Ouegård, som hun arver efter sin far, men er i ægtefællens eje indtil hans død

• -, 21 Mar. 1737. 6 får kvittering på at lade holde kro ved Ovebro, ligesom det ved bevilling af 3/3 1729 har været hendes mand tilladt

• -, 1739. 7 I forbindelse med Christian 6.s forordning om skolegangen i almueskolen fra 1739 undersøges i hele landet degnenes boligmæssige forhold og mulighed for at holde skole. (Forordningen mødte dog modstand fra flere hold, herunder netop godsejerne, hvorfor loven allerede den 29. april 1740 blev ophævet). (danmarkshistorien.dk)
Blandt indberetningerne fra 1739 lyder: Indberetning om skolevæsenet i Vive, Ove og Valsgaard, 1739
Wiwe, Owe og Walsgaard Sognes høre tilsammen og betienes af een Præst. Kirkerne (alle 3) tilhører Owegaards Ejer, nemlig Assessor Lauritz Christensens Enke, som og er største Lods Ejer i Owe Sogn; men i Wiwe Sogn er Lieutenant Høeg paa Dalsgaard og i Walsgaard sogn en Mand, navnlig Jens Ipsen største Lods Ejere. Her er ingen Degnebolig, men Degnen haver hidindtil maatt leje sig Huus: bør derfor af Kirke Ejeren bygges Degnebolig paa et til Skolehold bequæmt stæd, hvorom ved Owe Sogn skal videre blive meldet.
I Wiwe er vel et Skolehuus opbygt ved Dalsgaards Ejeres og andres Hielp; men er ikke tilstrækkelig til Skolehold for Sognets Ungdom, førend der bliver endnu 4. Fag tilbyggede: saa fattes ogsaa Skorsteen, samt Loft over 3. fag, og andre Indrættelser. Hvorfor det ikke meget anderledes antegnes ansees, endsom det af nyt skulle bygges.
I Owe Sogn og Bye behøver baade en à parte ny Skole at vorde bygt, som beqvæmmeligt kand sættes, østen for Christen Thomasens Gaard ved en Dam, hvilken Plads er OweGaard tilhørendes: eller ogsaa paa dend højre side af Vejen fra Owe Bye til OweGaard, paa en Plads som ogsaa tilhører OweGaard. Saa behøves ogsaa |: som ovenmeldet er :| en Ny Degnebolig at vorde bygt, som beleiligst til Skolehold kand sættes paa Kielstrups Grund, imellem Kielstrup Bye og Karls Mølle østen fra Karls Bæk: thi da kand Beboerne udi de yderste Grændser baade af Owe og Walsgaard Sogne, som ellers ere Viitløftige, hielpes til beqvæm Undervisning for Deres børn, Til Skolehold behøves 4. fags Tilbygning.
I Walsgaard Bye selv haver Præsten begyndt at bygge et SkoleHuus, og bragt det saa viidt, at ogsaa een deel af Ungdommen haver begyndt at samles derhen; Men da det alleene bestaaer af 8. fag, saa behøves endnu 2 fag at vorde tilbyggte, samt Loft og Skorsteen. Og Hvilke naar dette skeer, kand den øvrige Part af Sognets Ungdom, som ikke gaaer til Degnen, beqvæmmelig komme til i denne Skole til Underviisning.

• Ved død. 8 Proklama: svigersønner Mads Hastrup til Eskær og Frederik Munk til Ovegård

• Begravelse. "Blev velbyrdige Frue Anna Fuglsang til Ouegaard, afd. sal. Lars Christensen fordum virkelig Cancellie Assessor, Herre til Ouegaard, hans Enge, hendes afdøde Legeme indsat i Oue Kirke, og blev af hans højædle Højærværdighed Biskop Vøldike samme dag i Oue Kirke holdt Tale over jer"

• -. 2 Auktionen paa Ouegaard efter afg. Fru Assessorinde Lassen, hendes efterladte Arvingers velædle Hr. Inspektør Munk og velædle Snr.Mads Hastrups Begæring.
Der er masser af ting, der skal sælges og det fylder mange sider i protokollen.
Svigersønnen Mads Hastrup faar den indavlede sæd tilslagen for 7 Mark og 7 Skilling pr. Tønde. Der er 4 - 500 Td.
Hovedgaarden bliver tilslagen svigersønnen Inspektør Munk for 13.000 Rdl.
Blandt de øvrige køber findes Mølleren i Terndrup, Christen Hellum, Byskriver Jensen, Herredsfoged Thestrup, Major Høeg, Christen Thorn Herredsfoged Sørensen, Mørck paa Nørlund, Thøger Hjort, Degnen i Oue, Beltz i Bælum og mange, mange flere. - Blandt det solgte er:
1. Kreierten St. Maria til Hastrup for 631 Rdl.
2. Galiothen "Hyrden" til Hastrup for 80 Rdl.
3. En pram, liggende ved Hobro, til Kirketerp, Hobro for 28 Rdl.
4. Et Knopskib til Munk for 5 Rdl.
Der er også en mængde bøger. - Særdeles mange er religiøse, men der er også mange andre, bl a "Kr den 5tes danske lov" "De gudelige" - enkelte "Livsens Kilde" "Mirakler og Tegn" "Sjælens Frelse". Desuden en del salmebøger.
(Hellum-Hindsted Herreders Skøde og Panteprotokol 1727-1770 B 41 - 104. Side 134 b.)


Billede

ANNE gift med LARS Christensen, søn af CHRISTEN Lassen og DORETHE Nielsdatter, den 13 Feb. 1718 i Ove sogn, Hindsted herred, Ålborg amt.1 (LARS Christensen blev født cirka 1694, døde i 1736 i Ove sogn, Hindsted herred, Ålborg amt og blev begravet den 7 Sep. 1736 i Ove Kirke, Ålborg amt 9.)


Billede

Kilder


1 Vive-Ove-Valsgård kirkebog, 1709-1736 opslag 258.

2 Frederik Munk: "Slægten Munk, der begynder som slægten Fuglsang i 1690'erne .." ikke udgivet.

3 Ove kirkebog, 1749-1771 opslag 167.

4 Ove kirkebog, 1709-1736 opslag 78 + 176.

5 Wikipedia.

6 arkivar Nygaards sedler (ddd.dda.dk), Rentekammerets ekspeditionsprotokol nr. 44 s. 75 o.a.

7 -, kopi af original samt transscription fundet på Egnssamling af Hans Peter Poulsen.

8 arkivar Nygaards sedler (ddd.dda.dk).

9 Vive-Ove-Valsgård kirkebog, 1709-1736 opslag 222.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Jul. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com