SØREN
(1600-)
CHRISTEN
(1600-)
SIMON Sørensen
(Ca. 1643-1712)
KIRSTEN Christensdatter
(-Ca. 1680)
CHRISTEN Simonsen
(Ca. 1668-1730)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. ANNA Christensdatter

2. Ukendt

CHRISTEN Simonsen

  • Født: Ca. 1668
  • Ægteskab (1): ANNA Christensdatter cirka 1694 1
  • Ægteskab (2): Ukendt den 16 Okt. 1714 i Kolding Skt. Nicolaj sogn, Brusk herred, Vejle amt
  • Død: 1730, Almind sogn, Brusk herred, Vejle amt i en alder af ca. 62 år
  • Begravet: 31 Maj 1730 2

   Et andet navn for CHRISTEN var Christen Simonsen Møller.

Billede

  Notater:

Min 6x tipoldefar
Kaldes i kirkebogen Christen Simonsen Møller og i hvert fald sønnerne af 2. ægteskab bruger efternavnet Møller.

  Forskningsnotater:

Skiftet findes i Koldinghus Rytterdistrikt, Konceptskifter og -skifteprotokoller 1719-1732, opslag 354ff (i den affotograferede visning er teksten lidt vanskelig at læse, fordi blækket er trængt igennem papiret fra foregående side).
Yderligere findes et ekstrakt i Koldinghus Rytterdistrikt, Skifteprotokol 1695-1737, opslag 235 (Ekstrakternes notekolonner er skrevet nogle år efter skiftet (en slags statusopgørelse) og kan dermed også tilføje nyt. I Christen Simonsens tilfælde kan man se, at formynderen Peder Andersen i Hesselballe er blevet erstattet af Peder Christensen i Nebel Mølle).

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Erhverv, Ca. 1694. 3 møller i Dons Mølle, Almind sogn, Vejle amt - overtager møllen ved sit ægteskab, men synes ikke at have haft sin interesse ved møllen, som i 1733 er i stærkt forfald

• Tingbog, 9 Jan. 1694. 4 Christen Simonsen i Dons Mølle møtte for Retten som berettede og tilkiende gaf, att hafve oppebaaren og bekommett ald dend Arf rettighed som hannem Effter hanß Sall: Moder Kirsten Christenßdaatter arveligen var tillfalden dett werre sig ved hvad nafn dett hafver eller verre kand, og tachede hans fader Simon Sørensen i Donß for goed og nøÿagtig betalling, lofvede og der for, for sig og sine arfvinger att hollde fornte sin fader Simon Sørenßen og hanß arfvinger for fornte arf schadeßløß, her for vden tillstoed og Christen Simonsen att hafve bekommett af for ermelte hanß fader som hand hannem frivilligen gifvet hafver 100 Sldr: og lofver der hoeß eÿ att arfve nogett effter hanß faderß død førend hanß andre sødschende hafde faaett Jefning og liige der imoed effter loven, og gaf hannem her for retten fuldkommen afkald og gafve de hver andre derris hænder att de wenligen og well Ere forliigte saa hand tacher hannem gott for goed og nøÿagtig betalling for fornte Arf hvor effter Simon Sørenßen war afukaldß tingßvinde begæerendeß som og sted bleff.

• -, 12 Jan. 1698. 5 ansat som værge for sin morbror Christens ældste søn Niels Christensen, 13 år gammel

• Barn begraves, 20 Aug. 1699. 6 datteren Kiersten 8 måneder, 2 uger og nogle dage gammel

• -, 18 Jan. 1701. 7 ansættes sammen med sin far som værge for søsteren Annas 3 døtre. Datteren Karen nævnes af Dons Mølle ved hendes vielse i 1716

• Gift 2. gang: med Anne Pedersdatter, 16 Okt. 1714, Kolding Skt. Nicolaj sogn, Brusk herred, Vejle amt. 8
datter af hosekræmmer Peder Sørensen. Hun gifter sig efterfølgende med Christen Risom, som overtager Dons Mølle

• Barn begraves, 20 Aug. 1721. 9 datteren Mette Kierstine spæd, døbt 6/7 s.å.

• Tingbog, 25 Apr. 1724. 10 Arveafkald fra Anders Christensen af Smidstrup og Hans Jespersen ibidem for hustruen Anne Christensdatter over for deres fader Christen Simmensen i Dons mølle.

• Tingbog, 27 Mar. 1725. 11 sælger Ladegård på Nygård mark i Starup sogn til svigersønnen Hans Jespersens nieces mand:
Christen Simonsen i Dons mølle lovbød 3. gang sin gård Ladegård på Nygård mark i Starup sogn. Ærlige og velforstandige unge karl Michel Christensen af Påby og fæstemø Anne Madsdatter (fra Hjelmdrup) begærede skøde. Skøde efter foranstående lovbydelse fra Christen Simonsen og hustru Anne Pedersdatter

• Tingbog, 12 Mar. 1726. 12 Arveafkald fra Simon Christensen Møller, født i Sønderjylland, Almind sogn, Dons mølle, efter moderen Anne Christensdatter

• Barn begraves, 2 Okt. 1726. 13 datteren Else Cathrina, døbt 7/7 s.å.

• Ved død, 1730. 62 år gammel

• Begravelse, 1730. noteret i kirkebogen "Onsdagen den 31. Juni" - må være 31.5., som var en onsdag.

• Skifte, 1730. 14 Var en meget velstående mand. Ved skiftet efter ham får hans sønner af andet ægteskab hver 233 rdl. 2 sk., og døtrene hver 200 rdl.


Billede

CHRISTEN gift med ANNA Christensdatter cirka 1694.1 (ANNA Christensdatter døde i Jan. 1714 i Almind sogn, Brusk herred, Vejle amt og blev begravet den 17 Jan. 1714 15.). Årsagen til hendes død var druknede i mølledammen.


Billede

CHRISTEN derefter gift med Anna Pedersdatter den 16 Okt. 1714 i Kolding Skt. Nicolaj sogn, Brusk herred, Vejle amt.


Billede

Kilder


1 -, Poul Lindholm: "Landsbyen Dons", 1922, side 53 + 67.

2 Almind kirkebog, 1698-1772 opslag 36.

3 -, Poul Lindholm: "Landsbyen Dons", 1922, side 53-54.

4 Website, Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog 1694 transskriberet af Gert Hviid (hammerum-herred.dk).

5 Skifteprotokol, 2. Jyske Rytterregiments Gods 1695-1698 folio 165ff (Daisy opslag 161ff).

6 Almind kirkebog, 1698-1772 opslag 2 + 5.

7 Skifteprotokol, Koldinghus rytterdistrikt, ekstrakt 1695-1737, 1701 nr. 65, opslag 29.

8 Kolding Skt. Nicolai kirkebog, 1713-1750 opslag 29. .... -, Poul Lindholm: "Landsbyen Dons", 1922, side 53 + 68.

9 Almind kirkebog, 1698.1772 opslag 28 + 29.

10 Tingbog, Koldinghus Birk 1719-1726, 9/5 1724 (Transskriberet og ekstrakteret af Johs. Lind (http://geltzer.dk)).

11 Tingbog, Koldinghus birk 1719-26 folio 376b 8/5 1725 (Transskriberet og ekstrakteret af Johs. Lind (http://geltzer.dk)).

12 Tingbog, Koldinghus Birk 1719-1726, 2/4 1726 (Transskriberet og ekstrakteret af Johs. Lind (http://geltzer.dk)).

13 Almind kirkebog, 1698-1772 opslag 32 + 32.

14 -, Poul Lindholm: "Landsbyen Dons", 1922, side 69.

15 Almind kirkebog, 1698-1772 opslag 20.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com